• Erfaring gir tryggehet

    Vi deler 20 års allsidig erfaring med deg for å gjøre din hverdag og fremtid enklere og sikrere.

  • Styreverv internkontroll

    For kunder som ikke er revisjonskunder, tilbyr vi også styreverv samt konsulentbistand innen etablering av internkontroll og økonomistyring.

  • Strenge krav din sikkerhet

    Vårt medlemskap i Den norske Revisorforening, med kvalitetskontroller og omfattende krav til faglig oppdatering, sikrer fagmessig og rasjonell utførelse av oppgavene.

Vil du jobbe hos oss?

Vi er et mindre firma, men har høye ambisjoner. Vårt renomme er godt, vår kompetanse er over gjennomsnittet. Serviceinnstilling, tilgjengelighet og kompetente medarbeidere er vår sterke side. Og slik skal det fortsette å være i årene som kommer.

Dette gjør at vi setter strenge krav til våre ansatte. Vi vektlegger dermed faglig kompetanse, nøyaktighet, interesse for jobben og faget, villighet til å stå på litt ekstra når kundene trenger det, og evne til å sette seg i kundens sted og forstå hva som er viktig for denne. I tillegg vektlegger vi sosiale egenskaper som omgjengelighet og evne til å knytte gode kunderelasjoner.

Til gjengjeld tilbyr vi et godt arbeidsmiljø i faglig og sosialt fellesskap med fire andre revisjonsfirma, konkurransedyktig lønn og andre betingelser, omfattende kursing og deltakelse i Den norske Revisorforening sitt oppdateringsprogram, samt gode lokaliteter og arbeidsforhold.

Du vil få god innføring i praktisk utøvelse av faget, og tett oppfølging i et kompetent fagmiljø. I forhold til de store revisjonsselskapene, har vi en flat organisasjonsstruktur. Våre medarbeidere utfører normalt alle arbeidsoppgaver fra A til Å for sin kundeportefølje. Dette innebærer at du vil få varierte arbeidsoppgaver og ansvar for egen utførelse av arbeidet.

E-mail: post@lidrevisjon.no