• Erfaring gir tryggehet

    Vi deler 20 års allsidig erfaring med deg for å gjøre din hverdag og fremtid enklere og sikrere.

  • Styreverv internkontroll

    For kunder som ikke er revisjonskunder, tilbyr vi også styreverv samt konsulentbistand innen etablering av internkontroll og økonomistyring.

  • Strenge krav din sikkerhet

    Vårt medlemskap i Den norske Revisorforening, med kvalitetskontroller og omfattende krav til faglig oppdatering, sikrer fagmessig og rasjonell utførelse av oppgavene.

Våre klienter

Foretaksform
Vi reviderer aksjeselskaper, NUF, stiftelser, sameier, ANS, DA og enkeltpersonforetak.
Bransjer
Våre kunder driver innen tjenesteytende næringer, varehandel, industriproduksjon, serveringssteder, reiseliv, kultur, forskning, drift av fast eiendom og eiendomsutvikling med mer.
Størrelse
Størrelsesmessig henvender vi oss både til små og større virksomheter. Vi har erfaring med virksomheter med inntil 200 millioner i årsomsetning.
Internasjonalt
Vi reviderer også norske selskaper som inngår i utenlandske konsern.

Sveinung Lid

Snart 30 år som revisor
Lid Revisjon & Rådgivning ble etablert i 1994. Med 8 års erfaring fra Deloitte forut for etablering av egen virksomhet, nærmer jeg meg 30 år i bransjen.

Rundt meg har jeg etablert en krets av dyktige medarbeidere. Vi etablerer arbeidsteam på 1-3 personer for hvert oppdrag, tilpasset oppdragets størrelse og kompleksitet.