• Erfaring gir tryggehet

  Vi deler 20 års allsidig erfaring med deg for å gjøre din hverdag og fremtid enklere og sikrere.

 • Styreverv internkontroll

  For kunder som ikke er revisjonskunder, tilbyr vi også styreverv samt konsulentbistand innen etablering av internkontroll og økonomistyring.

 • Strenge krav din sikkerhet

  Vårt medlemskap i Den norske Revisorforening, med kvalitetskontroller og omfattende krav til faglig oppdatering, sikrer fagmessig og rasjonell utførelse av oppgavene.

Våre tjenester

Vi utfører våre tjenester profesjonelt og på en kostnadseffektiv måte.
Vi benytter alltid den nyeste og mest effektive programvaren på markedet. Alle medarbeidere gjennomgår oppdateringskurs minimum seks dager hvert år for å holde seg oppdatert i fagene. Kompetanse og gode elektroniske hjelpemidler sikrer kostnadseffektivitet for våre kunder.

Våre tjenester

 • Lovpålagt revisjon
 • Frivillig revisjon for foretak som ikke omfattes av revisjonsplikt
 • Begrenset revisjon / revisjon av bestemte regnskapsposter
 • Attestasjoner
 • Utarbeidelse av årsoppgjør og konsernregnskaper, også etter IFRS-standard

Våre tjenester

Visste du at ...

Ved bokettersyn
Reviderte regnskaper kan spare deg for høye og uønskede straffeskatter og tilleggsavgifter.

Styreansvar

Revisjon reduserer risikoen for personlig erstatningsansvar for medlemmene i styret, fordi revisjon innbefatter en evaluering av styret i forhold til lovmessige plikter, og måten foretakets internkontroll fungerer på.